Studie visar att CBD är effektivt mot läkemedelsresistenta bakterier

Gramnegativa bakterier

För att bestämma vilken sorts bakterie man pratar om gör man ett gramfärgningstest. Detta test avgör om bakterien är gramnegativ eller grampositiv. Skillnaden på bakterierna är hur deras cellväggar är uppbyggda.

Gramnegativa bakterier kan orsaka många allvarliga infektioner, såsom lunginflammation, bukhinneinflammation (inflammation i membranet som leder bukhålan), urinvägsinfektioner, infektioner i blodomloppet, infektioner i sår eller kirurgi och hjärnhinneinflammation.

Gramnegativa bakterier ligger även bakom följande:

  • Brucellos
  • Campylobacter-infektioner
  • Cat-scratch sjukdom
  • Kolera
  • E. coli-infektioner
  • Legionärssjukdom
  • Kikhosta
  • Salmonella
  • Shigellos
  • Tyfus feber

Mängden gramnegativa bakterier som är immuna mot antibiotika bara ökar och därför är det viktigt med framteg inom forskningen kring CBD och dessa farliga bakterier.

CBD mot gramnegativa bakterier

Enligt en studie som publicerades i tidskriften Communications Biology kan CBD användas för att ta död på gramnegativa bakterier.

Studien genomfördes av forskare på University of Queensland tillsammans med Botanix Pharmaceuticals Limited i Australien. Studien genomfördes med syntetisk CBD(Cannabidiol) och det är första gången man kan visa på att just CBD kan döda gramnegativa bakterier. Detta genombrott kan innebära att en ny antibiotika kan tas fram.

Vince Ippolito, president och verkställande ordförande för Botanix, beskrev forskningen som ett ”stort genombrott som världen behöver nu.”

”… De publicerade uppgifterna visar tydligt potentialen hos syntetiska cannabinoider som antimikrobiella medel”, sa Ippolito i ett uttalande. ”Vårt företag är nu grundat på att kommersialisera livskraftiga antimikrobiella behandlingar som vi hoppas kommer att nå fler patienter inom en snar framtid.”

Förra året fann ett team under ledning av Blaskovich att CBD var ett potentiellt potent antibiotikum, men vid den tiden hade forskarna inte funnit det effektivt mot gramnegativa bakterier.

År 2020 rapporterade forskare vid Kanadas McMaster University att cannabigerol (CBG) kan besegra MRSA, en infektion som är ökänt resistent mot många traditionella antibiotika, medan en studie från University of Southern Denmark påstod att kombination av traditionella antibiotika med CBD skulle kunna hjälpa till att bekämpa antibiotikaresistenta bakterier.

Referenser

Study: CBD Effective at Killing Drug-Resistant Bacteria

https://sv.wikipedia.org/wiki/Gramnegativa_bakterier

Shopping Cart